• Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului

Proiect
ATENȚIE! Formularul de înscriere nu poate fi completat de pe telefon. Completarea de pe telefon v-a rezulta în erori pe parcursul înscrierii. Completarea lui se poate realiza doar de pe laptop sau PC.
Suspendare
Datorită situației actuale, referitoare la starea de urgență impusă în România, echipa proiectului AUBB – “Antreprenor UBB!” a decis suspendarea proiectului începând cu data de 26.03.2020 până la finalizarea stării de urgență.

În această perioadă toate activitățile proiectului sunt suspendate, însă vă încurajăm în continuare să vă creați cont în cadrul platformei de înscriere on-line, pentru ca ulterior să vă putem contacta cu noi informații.

Orice modificare a situației actuale va fi anunțată pe site-ul proiectului.
Detalii personale
*Ghid video care explică, pas cu pas, procedura de urmat în vederea completării prezentului formular de înscriere.
Detalii grup țintă
Categorie grup țintă
Documente obligatorii:
1. Act de identitate (față) cadru didactic;
2. Adeverință cadru didactic (titular/asociat) UBB;
3. Document din care rezultă predarea a cel puțin o disciplină la o specializare inteligentă, nivel licență la UBB
4. Diplomă de bacalaureat împreună cu anexele/supliment de diplomă;
5. Diplomă de licență împreună cu suplimentul de diplomă;
6. Certificat de naștere;
Detalii condiții
Sunt de acord cu condițiile GDPR.
Elemente necesare pentru functionarea aplicatiei
(conform categorie GT selectata)
 
Determinare dinamica informatii proiect selectat
PROIECT_ACRONIMPROIECT_DENUMIREPROIECT_CODPROIECT_PERS_NUMEPROIECT_PERS_FUNCTIEPROIECT_PERS_DL_DNAPROIECT_SITEPROIECT_HEADER_PPROIECT_HEADER_LPROIECT_FOOTER_PPROIECT_FOOTER_LPROIECT_TEXT_LPROIECT_TEXT_P
-----------