Automatizarea sau digitizarea nu sunt un scop în sine

Ele sunt mijloace care adesea substituie resursa umană și pot fi privite ca o amenințare la adresa muncii realizate tradițional de oameni. Totuși, automatizarea poate aduce o schimbare a conținutului activității umane – să facem lucruri mai puține dar mai complexe, să facem lucruri unice și provocatoare dar nu enervante, să facem lucruri pe care doar oamenii le pot face, iar cele care le pot face roboții să le facă ei. Automatizarea aduce cu ea mai multe beneficii: accesibilitatea îmbunătățită a produselor și serviciilor, conectarea mai bună cu semenii, transparentizarea și derularea mai adecvată a proceselor instituțiilor publice.

Ce facem noi?

Prin proiectele implementate, prin echipele dezvoltate, avem ca scop să facem automatizarea și digitizarea mai accesibilă

CUM ?

1. Utilizarea și testarea unor soluții deja existente

Aceste soluții de automatizare și digitizare sunt accesibile oricărei persoane cu o pregătire minimă de utilizare a calculatorului.

Soluții precum:

 • RPA (Robotic Process Automation)
 • platforme ce au formulare predefinite ce trebuie particularizate
 • soluții ce pot fi instalate și particularizate în conturile utilizatorilor

– toate acestea le considerăm pentru a automatiza România. Ne referim atât la afaceri, cât și la organizații guvernamentale

2. Realizarea și implementarea unor soluții noi

Construirea unor echipe prin munca la proiecte din firmele românești, din noile startupuri cărora li se asigură suport prin intermediul diferitelor scheme de finanțare/suport existente la nivel de România.

Adică să automatizăm pe bune, nu doar să cunoaștem soluțiile.

Cum ?

 • Pasul 1: Se referă la realizarea unui diagnostic al activităților curente ale firmei prin intermediul dezvoltării unor hărți de proces. În construcția acestor hărți se vor realiza mai multe întâlniri între reprezentanții organizațiilor și experți ce au realizat analize diagnostic anterior.
 • Pasul 2: Identificarea activităților eligibile pentru a fi automatizate prin considerarea softurilor și infrastructurii informaționale existente la nivel de companie, repetitivitatea sarcinilor, capacitatea lor de a fi automatizate, numărul de ore care pot fi economisite prin automatizare, respectiv standardizarea actuală a activității. Se va decide de comun acord modul de automatizare al activităților, putându-se alege între mai multe alternative de automatizare, precum construirea de roboți virtuali, utilizarea unor platforme care să permită comunicarea între platformele de tip ERP existente la nivel de firmă și alte softuri specifice.
 • Pasul 3: Presupune automatizarea propriu-zisă ce se poate realiza fie cu experți din cadrul Automatizăm România, fie prin externalizarea a acesteia către alte firme de profil.

Teme de cercetare pentru cei interesați

Ținând cont de evoluția recentă a tehnologiilor informaționale și impactul lor deosebit asupra conținutului și modului de derulare al muncii în organizații, respectiv a managementului în general, Automatizăm România, prin membrii săi, a inițiat recent mai multe demersuri de cercetare/ realizare activități concrete în întreprinderi în sensul creșterii utilizării tehnologiilor informaționale, și anume:

 • Analiza practicilor de inovare a startup-urilor din domeniul digital;
 • Analiza sistematică a impactului și adoptării la nivel organizațional a soluțiilor de tip RPA (Robotic Process Automation);
 • Analiza pe baza mai multor studii de caz a modului în care întreprinderile din România implementează RPA și a impactului acestui nou mod de automatizare asupra angajaților;
 • Realizarea de analize de proces la nivel de organizații în sensul identificării activităților potrivite pentru a fi automatizate;
 • Dezvoltarea de roboți tip RPA pentru a fi utilizați în activitățile curente ale organizațiilor din România;
 • Identificarea de softuri și platforme informaționale adecvate unei tranziții rapide la o muncă digitală în majoritatea organizațiilor.

Contact Info

Dacă, în calitate de angajat, angajator, student, cercetător, ești interesat de unul dintre subiectele menționate mai sus, cât și despre automatizare în general, ne poți contacta aici.